Zahvaljujemo se gospođi Doroti Bonislavskoj, i njenoj kompaniji ”Dora Service”, iz Nemačkog grada Forchajma, na donaciji novih dresova za naše mlade igrače, sve nas je povezao Atila Szijarto, na ideju Saše Mušickog.

HVALA PUNO