fbpx

TACKLE (AMERICKI FUDBAL SA KONTAKTOM)

AMERIČKI FUDBAL

Američki fudbal je jedan od najdinamičnijih sportova današnjice. Svaka akcija nosi nova uzbuđenja, a jedini miran period je između dve akcije kada timovi odlučuju šta će učiniti sledeće. Jedni igrači su krupni i snažni dok su drugi sitniji i brzi. Snaga je često neophodna u ovoj igri, ali takođe i inteligencija, brzina i veština. Iako je ovo igra velike kompleksnosti, naročito na profesionalnom nivou, osnovna pravila su lako razumljiva. Deca se sa ovom igrom upoznaju u periodu od 8. do 12. godine, a  mogu  se takmičiti u kontaktnom fudbalu sa 15 godina starosti.

OSNOVE

Na  terenu svaka ekipa broji po 11 igrača. Tim koji ima loptu u posedu predstavlja napadački tim ‘’Offense’’ i njihov je cilj da trčanjem ili dodavanjem prenesu loptu preko protivničke gol linije, odnosno unesu je u protivničku ‘’End Zonu’’. Teren se osvaja iz 4 pokušaja za 10 jardi i  sve tako 10 po 10 jardi do protivničkog gola. Ukoliko iz četiri pokušaja napadački tim ne uspe da pređe 10 jardi on gubi posed lopte.

TEREN

Dimeznije terena na kome se igra američki fudbal su slične dimenzijama evropskih fudbalskih terena. Dužina terena je 100 jardi (91.44m), a širina 53 jardi (48.46m). Verovatno najznačiji deo terena je “end zona”. End zona predstavlja polje od dodatnih 10 jardi na svakoj strani terena i to je prostor u kome se postižu poeni. Kada napadački tim unese loptu u end zonu postiže glavni pogodak u igri “Touch down”.

TRAJANJE UTAKMICE

Utakmica je podeljena na četiri perioda u trajanju od po 12 minuta (quarters). Napadački tim ima na raspolaganju 25 sekundi za pripremu svake akcije (period od trenutka kada sudija da znak do trenutka početka izvođenja nove akcije). Vreme se zaustavlja kada igrač izađe izvan terena, u slučaju nekompletnog dodavanja i kada sudija dosudi prekršaj.

IGRAČI

Svaki tim ima tri međusobno nezavisne postave: Napad ‘’Offense’’, Odbranu ‘’defence’’ i Specijalni Tim ‘’Special Team’’. Specijalni Tim ulazi u igru u situacijama kada se izvode udarci nogom, kao što su ispucavanje ‘’Punt’’, šut za tri poena ‘’Field Goal’’ i početni udarac ‘’Kickoff’’.

NAPAD (OFFENSE)

Od jedanaest igrača Napada, samo njih petorica imaju pravo da budu u kontaktu sa loptom, a to su: Kvoterbek ’’Quarterback’’, Krilni hvatači ‘’Wide receivers’’, Tajt Endovi ‘’Tight ends’’ i Trkači ‘’Runnig backs’’. Kvoterbek je mozak ekipe i od njega potiču sve akcije. Ostali igrači sačinjavaju takozvanu Ofanzivnu liniju ‘’Offensive line’’ čiji je zadatak da blokiraju odbranbene igrače protivničke ekipe i tako zaštite svoje napadače, a pre svega kvoterbeka.

ODBRAMBENA POSTAVA (DEFENSE)

Zadatak odbrambene postave je zaustaviti osvajanje prostora napadačke ekipe. Odbrambenu postavu sačinjavaju sledeći igrači:

Lajnbekeri ‘’Linebackers’’ – pokušavaju da osujete dodavanja, zaustavljaju trkače ili kvoterbeka u osvajanju prostora sa loptom;

Defanzivna linija ‘’Defensive line’’ – pokušavaju da probiju ofanzivnu liniju protivničke ekipe koja štiti kvoterbeka;

Kornerbekovi ‘’Cornerbacks’’ – brane dodavanja kvoterbeka ka krilnim hvatačima, a takođe i pomažu u zaustavljanju trčanja;

Sejfti ‘’Safety’’ – brani dodavanja kvoterbeka ka krilnim hvatačima, a takođe i pomaže u zaustavljanju trčanja.

POČETNI UDARAC “KICKOFF”

Utakmica počinje izvođenjem početnog udarca. Lopta se postavlja na specijalno postolje , na liniju koja označava 35 jardi od polovine terena odbrambene ekipe. Odbrambeni igrač ‘’Kicker’’  šutira loptu što dublje u polovinu protivnika, kako bi napad počeo sa što dalje tačke. Igrač iz specijalnog tima napada ‘’Kick Returner’’ pokušava da uhvati loptu, i da trčanjem osvoji što više jardi. Mesto na kome ovaj igrač biva zaustavljen je mesto sa koga napadačka ekipa započinje svoj napad.

KRETANJE LOPTE (trčanje i dodavanje)

Svaka akcija počinje izvođenjem takozvanog snepa ‘’Snap’-a’. Na početnoj liniji, liniji skrimidža ‘’Line of scrimmage’’, koja predstavlja mesto na terenu na kome je završena prethodna akcija i počinje naredna, kvoterbek ‘’Quarterback’’ glasno, šifrovano najavljuje varijantu sledeće akcije i igrač ispred njega (centar) dodaje mu loptu kroz noge, a ovaj je dalje može baciti, uručiti ili sam trčati sa njom.

TRČANJE (RUN)

Prvi način za osvajanje prostora je trčanje (run). Kvoterbek uručuje loptu trkaču (running back, half back) koji pokušava da trčanjem sa loptom u rukama osvoji što više jardi. Kvoterbek takođe može osvajati prostor trčanjem.

DODAVANJE “PASS”

Drugi način za osvajanje prostora je dodavanje ‘’Pass’’. Dodavanje je kompletno kada jedan od igrača napadačke ekipe, najčešće krilni hvatač ‘’Wide receiver’’ uhvati loptu pre nego što ona dodirne zemlju. Ukoliko lopta dodirne zemlju pre nego što je bilo ko uhvati, to se naziva nekompletan pas ‘’Incomplete Pass’’

OBARANJE “TACKLE”

Obaranje ‘’Takcle’’ je jedan od načina zaustavljanja protivničkog napada i on predstavlja hvatanje i obaranje protivničkog igrača koji nosi loptu. Igrač je oboren kada barem jednim kolenom dodirne tle i akcija se tada prekida. Akcija se prekida i u slučaju kada igrač koji nosi loptu izađe van terena.

TAČDAUN “TOUCHDOWN”

U američkom fudbalu se može poentirati na četiri različita načina, pri čemu svaki način donosi različit broj poena. Tačdaun ‘’Touchdown’’ je glavni način poentiranja koji donosi najveći broj poena. Njegova vrednost je 6 poena. Tačdaun se može postići na više načina i to: unošenjem lopte u protivničku end zonu, hvatanjem dodavanja u protivničkoj end zoni, hvatanjem ničije lopte ‘’Fumble’’ u protivničkoj end zoni ili hvatanjem početnog udarca u protivničkoj end zoni ako lopta pre toga nije dotakla tle i nije bila dodirnuta od strane protivničkih igrača. Postignuti tačdaun omogućava napadačkoj ekipi i dodatni pokušaj za osvajanje ekstra poena ‘’Extra point’’ čija je vrednost 1 poen.

EKSTRA POEN “EXTRA POINT” i PRETVARANJE ZA DVA POENA “TWO-POINT CONVERSION”

Neposredno posle postignutog tačdauna, lopta se postavlja na liniju koja označava 3 jarda od protivničke end zone. Napadačka ekipa u tom slučaju ima dve opcije. U najvećem broju slučajeva izvodi se ekstra poen ‘’Extra point’’, pri čemu šuter napadačke ekipe treba da šutne loptu kroz gol i tada napadačka ekipa dobija 1 poen. Ovaj udarac se još naziva i PAT, što je skraćenica od Point After Touchdown. Druga varijanta je pretvaranje za dva poena’’Two-point conversion’’, pri čemu napadačka ekipa treba da unese loptu u end zonu protivničke ekipe na isti način kao kada se postiže tačdaun, a ukoliko uspe u tome dobija 2 poena.

ŠUT IZ POLJA “FIELD GOAL”

Ukoliko napadačka ekipa ne može da postigne tačdaun, mogu pokušati da poentiraju šutem iz polja ‘’Field goal’’ koji donosi 3 poena. Šut iz polja se može izvesti sa bilo kog mesta na terenu (najčešće u okviru 45 jardi protivničke polovine) i u bilo kom trenutku utakmice. Da bi šut iz polja doneo 3 poena, šuter ‘’Kicker’’ mora pogoditi gol.

SEJFTI “SAFETY”

Još jedan način poentiranja je takozvani sejfti ‘’Safety’’. Ukoliko igrač napadačke ekipe bude uhvaćen sa loptom i oboren u svojoj end zoni, protivnička ekipa dobija 2 poena.

IZGUBLJENE LOPTE “TURNOVERS”

U prevelikoj želji da što pre stignu do protivničke end zone, igrači napadačke ekipe mogu napraviti par fatalnih grešaka i tako prepustiti loptu protivničkoj ekipi. Lopta se može izgubiti na dva načina, a to su: ničija lopta ‘’Fumble’’ i presečena lopta ‘’Interception’’.

NIČIJA LOPTA “FUMBLE”

Ukoliko igrač napadačke ekipe ispusti loptu ili mu ona bude izbijena iz ruku pre nego što barem jednim kolenom dotakne tle, lopta postaje ničija ‘’Fumble’’,  i tada posed lopte dobija ona ekipa koja prva dođe do nje.

PRESEČENA LOPTA “INTERCEPTION”

Agresivnom odbranom odbrambeni igrači mogu doći do lopte presecanjem protivničkog dodavanja. U ovom slučaju važi isto pravilo kao i kod kompletnog dodavanja, tj. lopta mora biti uhvaćena pre nego što dodirne tle.